Sponsorlu Baglantilar

Sponsorlu Baglantilar

Bu Yazıda Neler Var

 • Tarihin Sınıflandırılması (Tasnifi)
 • a) Zamana Göre Sınıflandırma
 • b) Mekâna Göre Sınıflandırma
 • c) Konuya Göre Sınıflandırma:
 • Bağlantılı Yazılar

  En Son Eklenenler

  06 | ordövr ordövr
  09 | monogami monogami
  10 | intihar intihar

  Tarihin Tasnifi (Sınıflandırması)
  Tarih Öğrenimini ve araştırmasını kolaylaştırmak için tarihi olaylar zaman, mekân ve konusuna göre sınıflandırılır.

  3 farklı grupta sınıflandırma yapılır;
  1) Zamana Göre Sınıflandırma: (Örnek: Ortaçağ tarihi,15. yüzyıl tarihi gibi...)
  2) Mekana(Yer) Göre sınıflandırma: (Örnek:Türkiye Tarihi,Avrupa tarihi gibi...)
  3) Konuya Göre Sınıflandırma: (Örnek: Tıp Tarihi, Sanat tarihi gibi...)

  Tarihi Neden Sınıflandırıyoruz ?
  Tarihi Zamana, Mekana ve Konuya göre sınıflandırmamızın nedeni öğrenmeyi,öğretmeyi,araştırmayı kolaylaştırmakdır.

  Tarihin Sınıflandırılması (Tasnifi)

  * Detay

  a) Zamana Göre Sınıflandırma


  Zamana göre sınıflandırmada tarihi olaylar çağlara ayrılarak, kronolojik dilimler halinde incelenir. Bu sınıflandırmada tarih, tarih öncesi çağlar ve tarih çağlan olarak iki sınıfa ayrılmış, bu sınıflar da kendi içlerinde alt sınıflara bölünmüştür.

  Zamanın yüzyıllara ayrılarak incelenmesi de mümkündür. Onüçüncü yüzyıl (1200-1299) veya on beşinci yüzyıl (1400-1499) gibi tarihi; tarihe damgasını vuran kişilerin isimleri ile anılan bölümlere ayrılarak da değerlendirilir (Mete Han, Attila, Kanuni dönemi gibi).

  b) Mekâna Göre Sınıflandırma


  Tarihi olaylar geçtiği yer adlarına göre sınıflandırıhr. Bu tip sınıflandırmada olayların meydana geldiği kıta, ülke veya şehir tarihleri olarak yazılır. Asya tarihi, Avrupa tarihi, Türkiye tarihi ve Yunanistan tarihi gibi. ..

  c) Konuya Göre Sınıflandırma:


  Tarihin konuya göre yapılan sınırlandırmalarıdır. Siyasi tarih, politika tarihi, hukuk tarihi gibi konulann ayn ayrı incelenmesidir. Konuya göre yapılan sınıflandırmalar diğerlerine oranla daha dar çerçevelidir.

  En Çok Okunanlar

  06 | Sıfat Sıfat
  13 | Panel Panel
  17 | Zamir Zamir